STORM-Aanpak

Na de STORM-analyse is de STORM-aanpak de route om impact te krijgen in en met het netwerk

In deze unieke aanpak worden uw netwerkpositie en de werkprocessen verbeterd.
Ik begeleid de mensen in de netwerken en ondersteun bij het realiseren van de eigen doelstellingen.

De STORM-aanpak richt zich op het versterken van u als netwerkpartner en het netwerk als geheel.

Duidelijke doelstellingen, de vertaling voor de eigen organisatie en realistische en meetbare effecten op de netwerksturing en de netwerkprestaties.

De STORM-Aanpak richt zich op

 

Strategie: De strategische belangen van het netwerk worden duidelijk waarbij u de strategie van uw organsiatie kunt verbeteren.

Tactisch: Verbetert de positie in het netwerk en geeft mogelijkheden om netwerkkeuzes gunstig te beïnvloeden

Operationeel: Brengt de operationele activiteiten in lijn met de strategische doelstellingen zodat performance in het netwerk optimaal is.

Realistisch: Domme doelen kosten tijd. Doelstellingen worden realistich gemaakt zodat u geen tijd verliest aan praten over, maar doelen stapsgewijs behaalt.

Meetbaar: Prestaties worden in tijd en geld uitgezet zodat we laten zien wat we doen. Zo nemen we iedereen mee in de doelrealisatie.
Om de netwerkeffectivititeit te bepalen maken we gebruik van de IMPACTmonitor.

 

 

Netwerkprestaties

Een netwerk heeft pas echt impact als u samen elkaars doelen haalt.

Dat is winst voor uw partners, uw gebruikers en dus voor u.